14. dubna 2019 · · Categories: Kostel

08. dubna 2019 · · Categories: Bleší trhy

             Dovedete si představit Kytlice bez kostela? Asi málokdo. Jeho kresba s návsí pod ním, speciálně pro tento účel namalovaná Břetislavem Kmentem, zdobí od počátku devadesátých let úřední  korespondenci obce,  siluetu má  na razítku  Kytlický chrámový sbor, ve světě jsou tisíce jeho pohlednic. Je to prostě symbol a dominanta obce. Zajímavá je i historie jeho zrození. Nemusí to ale nutně  být první kostel na našem území: některé zprávy hovoří o existenci osady s názvem Neuhausen již v době předhusitské, která měla prý mít kostel i s vlastním duchovním. Za husitů měla zaniknout. More »

Asi marně přemýšlíte jaké ? Naší železnice přece! Vzpomněl si zřejmě málokdo, pokud vůbec. Možná bývalí ajznboňáci, možná fandové spolu s historiky. Před 150 lety,  dne 16. ledna 1869 mezi 16 a 17 hodinou projel Kytlicemi první vlak. Kolem tratě sledovalo tuto událost množství lidí.  Ale ouha! Zatím co ve Mlýnech se jásalo a slavilo, dívali se kytličtí smutně, jak vláček s několika vagónky, tažený vídeňskou parní mašinkou, mizí bez zastávky v první zatáčce směrem na Jedlovou. More »

?>
Next page