Stáhnout (PDF, 5.7MB)

21. března 2019 · · Categories: Bleší trhy

More »

Poválečné události v Kytlicích se příliš nelišily od osudů jiných pohraničních vesnic. S ukončením války se po vsi  pohybují různé bojůvky, pořádkové oddíly, do toho noví lidé, obsazující pohraničí. Z vnitrozemí se vraceli místní, kteří byli nuceni pro své postoje uprchnout, vraceli se i frontoví vojáci. A s nimi pocity křivd, vášní, odplaty. More »

Stáhnout (PDF, 5.93MB)

?>
Next page