Bylo to skutečně roku 1931, kdy se sešli zástupci Falknova-Kytlic, Dolního Falknova a Mlýnů v hostinci U Melzerů (zasloužil by Pamětní desku) v Dolním Falknově,  aby společně hledali východisko ze světové hospodářské krize, která zcela smetla sklářskou výrobu a připravila obyvatele obcí o živobytí. Shodli se na společném řešení: přeměnit obec na letovisko, s nímž byly již v dřívějších letech dobré zkušenosti. V tomto roce vzniklo Lesní divadlo, majitel pily Johann Ackermann upravil rybník na koupaliště s restaurací a lodičkami, More »

More »

Do sedmdesátých let min. století to byla nenápadná, běžná roubenka, kterých jsou v obci desítky. A v bývalých severních Sudetech spousty. Objekt vlastnil MUDr. Vladimír Brablc, primář rentgenologie ústecké nemocnice, zapálený amatérský  astronom a řádný člen této společnosti při ČSAV (Československá akademie věd) i rady Teplické hvězdárny. Z pana doktora se po dokončení studií totiž stal z hradečáka ústečák. Pohraničí, tedy i Ústí nad Labem bylo bez doktorů, chyběla zdravotnická péče. More »

Kdysi dávno, před mnoha lety, žil v Hillově Mlýně, jak se tehdy osada Mlýny jmenovala, mladý švec. Přišel prý odněkud z jižních Čech, svého rodiště, kde práce bylo jako šafránu, zrovna jako peněz. Po několikadenním putování dorazil se svou mladou manželkou, skrovným majetkem, především balíkem obuvnických kůží, do naší malé vsi kolem říčky Kamenice, lemované chaloupkami brusičů skla s velkými vodními koly. More »

?>
Next page