20. května 2012 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Cykloturistika · Categories: Turistický průvodce Kytlicka

Pro fyzicky připravené návštěvníky s velkým sportovním srdcem jeden z nejkrásnějších způsobů poznávání krajiny. Napříč obcí vede cyklotrasa č. 21, která vás zavede až do Hřenska nebo Německa. Zdejší kraj je cyklotrasami protkán velice hustě. Nejlépe je opatřit si Velkou cykloturistickou mapu Českosaské Švýcarsko, Děčínsko, Šluknovsko a to nejblíže v Infocentru v České Kamenici, jinak v IC Jiřetín p. Jedlovou, IC Krásná Lípa, IC Jetřichovice. Je opravdu dobrá.

Dobré jsou i místní, neznačené trasy – několik příkladů:

1. Za pramenem říčky Kamenice – z Kytlic rovně mírným leč trvalým stoupáním okolo Hraničního rybníka  silnicí na Novou Huť, kde na vás čeká  nově otevřená restaurace a občerstvení. Po polní cestě zleva za restaurací se dostanete k pramenu říčky Kamenice, kde je snad ještě stále hercem Luďkem Munzarem zasazena tabulka z natáčení televizního cyklu K pramenům. Názvu Děčínská Kamenice si nevšímejte. Někdo ze štábu projevil zřejmě přemíru tvůrčí iniciativy. Potom zpátky k restauraci a přes hlavní silnici na Rumburk pokračujeme po nově opravené silnici směrem na Horní Světlou. Po prvním delším klesání dojedeme k místu zvanému U Jána. Za opraveným mostem přes Hamerský potok si odskočíme kousek vlevo podle směrovky na Sirné prameny. Jejich původ a historii vám přiblíží informační tabule u cesty. Odtud zpět na silnici do Horní Světlé a ještě kousek k chatě pod horou Luž (792 m n.m.), dále na Dolní Světlou, Mařenice a přes Cvikov  zpět. Méně zdatní se mohou kdykoliv po stejné trase vrátit. Délka asi 50 km.

2. Okolo Velké Tisové: vystoupáte-li z Kytlic k televiznímu vysílači, nějakých 200 m za ním (směr Krásné pole) se dáte u vodárny  po panelové cestě opět vpravo (všude se odbočuje vpravo) a lesními cestami dál po červené značce směr Jedlová nádraží. Na křižovatce se můžete rozhodnout: vlevo dál na nádraží  nebo vpravo, okolo Jedlovských rybníků a po několika kilometrech přijedete k Hraničnímu rybníku. Po odbočení opět vpravo po zánovní silnici jedete bez šlapání do Kytlic až k Občerstvení U Zlatokopa, kde vás rádi obslouží. Délka 20 km.

3. Přes Křížový Buk k nejstarší sklárně: po hlavní silnici tentokrát na druhou stranu,  směr Česká Kamenice. Před koncem Mlýnů odbočíte doprava na Chřibskou a stoupáte ke Křížovému Buku. Asi po 1,5 km uvidíte vpravo lesní cestičku, na stromě tabulku VODOPÁD. Cca 50 m od silnice se nachází vodopád, vzniklý přepadem z vodojemu, vysoký asi 8 m. Pozor, v okolí vodopádu to klouže! Pokračujete k bývalé hájence na Křížový Buk. Dál po hlavní silnici na Chřibskou a po několika stech metrech odbočíte vpravo na Krásné Pole. Silnice III. třídy vás přivede do Horní Chřibské, kde je na křižovatce nejstarší sklárna v Evropě s letopočtem 1414. Bude-li v provozu, je možno požádat o exkurzi. Od sklárny  podle ukazatelů silničkou zpět ke kytlickému televiznímu vysílači a prudkým sjezdem opatrně do obce. Délka  asi 20 km.

4. Kamenický Šenov, Panská skála: z Kytlic  dolů na Č. Kamenici. Minete odbočku na Chřibskou, na kraji městečka najedete na hlavní tah Děčín – Liberec. To znamená, že  se dáte směrem na Kamenický Šenov,  hned za bývalou papírnou po dvou železničních přejezdech odbočíte na Dolní a posléze Horní Prysk. Zde se můžete osvěžit na místním koupališti a poté pokračovat lesními cestami přes vrch Čertovo do Mlýnů, nebo si prodloužit trasu přes Polevsko do Kytlic. Pokračujete-li po hlavní  přivítá v městečku sklařské muzeum. V místě je sklářská škola s dlouholetou tradicí i výrobou. Nad K. Šenovem se nachází přírodní útvar Panská skála, místo natáčení slavné pohádky Pyšná princezna. Odtud zamíříte podle ukazatelů (číslo trasy 211) do Polevska. V zatáčkách na silnici z Polevska do Kytlic,  před stoupáním na Tannenberg je v první zatáčce na jednom ze stromů malý křížek. Zde ukončil při dopravní nehodě svůj život Tomáš Holý, populární dětský herec z filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a další. Z vrcholu stoupání (osada Jedličná) nás čeká sjezd dolů do obce. Kousek pod odbočkou na Svor můžete zahnout přes lesní závoru do lesa a trasu si ještě kousek prodloužit jízdou po Kočárové cestě okolo chalupy bývalého ministra zahraničí ČR Jana Kavana s návratem na hlavní. Délka 40 km.

5. Pustý zámek a Babinský: do České Kamenice ani nemusíte. Asi 2 km pod obcí Mlýny vás jistě zaujme vysoký skalní útvar zvaný Pustý zámek z příčných čedičových kvádrů, na jehož vrcholu stával strážní hrad Fredewald. Dnes kromě několika zbytků zdí jej nic nepřipomíná. Pověst vypráví, že byl hrad při jedné z bitek v 15. stol. dobyt loupeživými rytíři. Hradní pán se svým sluhou prchli na východ do hlubokých lesů, tam kde se dnes nachází Kytlice. Sluha, znalý kraje,  ukryl svého pána v jeskyni, kam mu  pravidelně nosil  potraviny. Loupežníci po čase odtáhli ze zpustošeného hradu dál a pán se mohl vrátit. Svého věrného sluhu bohatě odměnil a obdaroval jej lesy právě na místě dnešních Kytlic.

Úzká průrva mezi levou a pravou stranou skal je údajně nejužší místo v Evropě, kde se stýkají čtyři cesty: silnice, železnice, říčka a ještě pěší cesta. Bývala ještě užší. Svou dnešní podobu získala při stavbě železnice v roce 1867–8, kdy byla rozšířena o dnešní silnici.  Odstřelem skály došlo i k odhalení čedičových kvádrů. Pustý zámek je chráněným přírodním  útvarem. Na vrchol  lze vystoupat  před zdejším soukromým rekreačním objektem po lesní cestě, totéž i za skálou z druhé strany. Po návratu z vrcholu pokračujete lesní cestou na sever, na   prvním rozcestí odbočíte vlevo a jdete až k pomníčku stojícím na malé planině. Dvojjazyčný text nás informuje o vraždě zde spáchané  loupežníkem Babinským   v noci ze  4 na 5. července 1833 na J. G. Blumbergovi, obchodníku ze Saska. Mimochodem Václav Babinský byl obžalován nejméně z 10 vražd, ani jedna mu však nebyla prokázána. Odsouzen byl  „ pouze“ za loupeže.

Pokračováním v cestě lesem  narazíte na nevelký rybník Noldenteich pod osadou Líska a posléze na hlavní silnici na Rumburk. Svižnou jízdou samospádem sjedete až před Č. Kamenici k odbočce do Mlýnů a domů. Délka cca 15 km.

6. Z Kytlic do Mlýnů starou formanskou cestou:  jednoduchý  krátký výlet před nebo po obědě (platí i pro pěší) okolo kostela vpravo, kde minete chalupu po Miroslavu Horníčkovi. Pokračujete po úzké místní komunikaci kolem pramene pitné vody na křižovatku U křížku a dále rovně k lesu. Napravo se nachází zrestaurovaná hájenka hraběte Kinského – dnes rekreační chalupa a vjíždíte do lesa. Nalevo je kousek od cesty další studánka s posezením, dobrý počin Lesů ČR.  Jedete-li stále rovně nemůžete zabloudit. Na křižovatce Na vápně s lavičkou odbočíte mírně vpravo a pokračujete bez dalšího odbočení až před mlýnskou hospůdku s terasou. Délka 8 km.

Cykloturistika

od ES Čas k přečtení: 6 min