19. prosince 2019 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HISTORIE KYTLICKÉHO PIVOVARU · Categories: Příběhy z Kytlicka

Že v Kytlicích existoval opravdový pivovar se pozvolna vytrácí z paměti lidí. I historická data kytlické kroniky jsou k pivovaru docela skoupá. Možná i proto, že ji psali zdejší faráři, považující jej za vynález ďábla.  Přesto se  vynasnažím o co nejpřesnější sdělení, jak to tenkrát bylo.

Pivovarský statek po r. 1900

Pivovarský statek po r. 1900

Část katastrální mapy 1843. Pivovarský statek s obytnou budovou, palírnou a stájemi

Část katastrální mapy 1843. Pivovarský statek s obytnou budovou, palírnou a stájemi

            Ve svých počátcích se nejednalo o kytlický, nýbrž falknovský pivovar a to z prostého důvodu: ves Kytlice ještě neexistovala. Správním územím bylo sloupské panství náležící Zdislavu Berkovi z Dubé a Lipé.  Kolem roku 1530 se objevuje ve Falknově sklářský mistr Pavel Schürer a zakládá skelnou huť m.j. s právem vařiti pivo a čepovat je v huti. Z toho lze usoudit, že  s počátkem sklářství počalo i pivovarnictví.  O jeho způsobu provozu a prosperitě nemáme informace. Schürerové působí ve Falknově až do roku 1731. Dá se tedy předpokládat, že vařil i  pivovar. Skláři pít potřebovali a o šenky nebyla ve vsi nikdy nouze.
            V roce 1732 kupuje huť i se všemi majetky, tedy i pivovar, Johan Josef Kittel, avšak roku 1755 zastavuje pro nedostatek  paliva (dřeva) výrobu ve skelné huti i v pivovaru. V roce 1772 je mu vrchností  obnovení provozu opět povoleno. O několik desetiletí později je pivovar v nájmu (podle kroniky „jakýmsi“) F.X. Spielmannem.  Ví se o něm, že  postavil novou sušárnu sladu a zajistil přívod vody z pramene v Horním Falknově. Někdy v té době  pochází  i pivovarské  sklepy ( dnes naproti přes silnici u čp. 16).
            Po roce 1850 si  pronajal pivovar sládek Alois Palme a výroba „jede naplno“.  Kdesi jsem četl, že kytlický pivovar v době své největší slávy měl roční výstav 3600 hl, jinde že 1500 hl. Ano, čtete správně, byl to již kytlický pivovar. Obec Kytlice vznikla jako část Falknova roku 1757 zásluhou Jana Josefa Kittela, syna  zmíněného otce Johana Josefa Kittela. Sem spadal územně i pivovar.
            Dvacet let nato, v roce 1870, přechází pivovar ve veřejné dražbě do vlastnictví majitele městského pivovaru v České Kamenici Antonína Kahla. Nový majitel se pivovaru zmocnil nejspíše s úmyslem zlikvidovat konkurenci, neboť o 17 let později je tu v nájmu uváděna firma Lazarus  a Rosenfeld – rafinerie skla a porcelánu.
            V bývalé fabričce CNC Technik, která na části pozemků pivovaru působila, stále stojí  kousek od vrátnice pomenší objekt rovněž s letopočtem 1870.  K čemu sloužil pivovaru se již asi nedozvíme. Nápad s rafinerií se neujal. O osm let později, r. 1895, prodává Anton Kahl objekty pivovaru Karlu Führichovi sládkovi z Plzně, který znovu začíná vařit kytlické pivo. V obytném domě otevírá v přízemí hostinec a řeznictví Reinhold Gürtler, v prvním patře sídlí Finanční stráž.
            Ve válečných dobách první světové války je v pivovaru  otevřena válečná kuchyně, kde každý strávník dostal za 20 hal. půl litru masové polévky. Ke stravování je přihlášeno asi 900 lidí. Zrušena je v r. 1919. V červenci téhož roku kupuje pivovar se všemi objekty firma Bratří Rachmannové z Nového Boru, výroba skleněného a kovového zboží, taktéž vlastník Mariiny hutě. Vaření kytlického piva touto transakcí definitivně končí. Potud kronika.   
            Rok 1965 – Místní národní výbor, do jehož správy budova pivovaru po vysídlení německé části obyvatel přešla, provádí celkovou přestavbu na bytové jednotky. Vzniká sedm malometrážních bytů s koupelnami přes chodbu. Jinak to dispozice budovy neumožňuje. Topí se lokálními topidly, v klenutých sklepích mají jeho obyvatelé složené uhlí.
            Rok 2014 – obec Kytlice bytový dům dodnes nazývaný „pivovar“ č.p. 14 rekonstruuje, zavádí centrální ústřední vytápění, celkové zateplení, výměnu oken, novou střechu. Výsledek je vskutku reprezentativní.

 

 

 

 

 

 

 

Píše se rok 2015: v penzionu Helene č.p. 120 K začíná majitel, kuchař, nově i sládek v jedné osobě, pan Vladimír Štich, vařit opět kytlické pivo a to ve vlastním minipivovaru. Po měsících zkoušení, slepých uliček, vychytávání té správné technologie, křísí historii místního moku. Již na sklonku roku se ukazuje díky značnému zájmu nedostatečná výrobní kapacita a tak dochází k výměně zařízení za výkonnější.
            V současnosti jsou tu nabízí tři druhy vícestupňového piva a tři sváteční speciály. Hosté  mohou ochutnat polotmavou dvanáctku  ADONIS, v nabídce je také světlá GRÁCIE či jedenáctka APA. Po stoleté přestávce je kytlické pivo zpět!

Kytlice  na  pivní  mapě

Emil Sedláček  2015- 2019

HISTORIE KYTLICKÉHO PIVOVARU

od ES Čas k přečtení: 4 min