20. května 2012 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Historie · Categories: Turistický průvodce Kytlicka

Vznik obce nelze spolehlivě určit – praví obecní kronika. Myslí se tím nejstarší část Falknov (někdy uváděná jako Horní Falknov), která dříve bývala první samostatnou obcí v tomto Bohem zapomenutém kraji. Uvádí se, že  roku 1530 již zde stála sklářská huť Pavla Schürera na základě smlouvy milostivé kněžny Beatrice z Kolovrat, zpřesňující  roku 1546 těžbu dřeva pro provoz a výrobu potaše. Její místo není dodnes spolehlivě lokalizováno. V dalších letech se sklárny objevily i na dalších místech a z Falknova se stával významný sklářský partner. Dalším rodem byli Kittlové – obchodníci se sklem původem z Polevska, jenž dali obci nejen své současné jméno, ale i její další – západní část (1757) a do té doby chybějící kostel. Nutno dodat, že pozemky se stavbě kostela i nové vsi poskytl právě Jan Josef Kittel. Ke kostelu se ještě vrátíme, zaslouží si více pozornosti. Uspořádání obce je v současnosti jistě hlavolamem pro mnohé, kteří se zde chtějí orientovat. Falknov-Kytlice jsme si již upřesnili. Další samostatná obec byl Dolní Falknov, ležící na pravé straně říčky Kamenice ve směru toku a kousek dál po proudu Hillův Mlýn. Mívaly společné rychtáře, později předsedy MNV. Říčka Kamenice tvořila hranici a dělila i správu území. Falknov a Kytlice patřily pod českolipské panství Zdislava Berky z Dubé, zatím co poslední dvě jmenované náležely panství českokamenickému. Později přešel pod křídla hraběte Kinského i  Falknov.

Díky prudkému rozvoji sklářství vzkvétá i obec. Nabalují se různá potřebná řemesla, výroba barev, pily pro výrobu obalového materiálu, na 30 brusíren skla, využívajících tok říčky, malíři skla a další. V obci se pletou rohože z kokosových vláken, je tu plátenické bělidlo. V Kytlicích dodává  do řady místních hostinců pivo místní pivovar (dnes patří objekt CNC Technik), je tu pošta, spořitelna, lékař, lékárna, taxislužba, výroba a plnírna sodovek, drogisté, ševci, řezníci, klempíři a  plno spolků. Tedy vše, čemu dnes říkáme infrastruktura.  Vždyť v roce 1910 měly obce celkem 2 912 lidí!  Na počátku 20. století je v provozu sklárna Rudolfova huť a huť Mariánka v Kytlicích a Tereza v Hillově Mlýně.

Až téměř hříšnému blahobytu zasazuje krutou ránu první světová válka, která zastavila veškerý hospodářský život a rázem mění bohatou obec v oblast vyžadující pomoc státu. Objevuje se doposud zcela neznámý fenomén – hladomor! Po několika marných pokusech oživit původní slávu zdejšího sklářství se obec jen s obtížemi přeorientovávala na jiné živobytí a živnosti. Se státní pomocí se budují silnice, rekonstruuje  se obecní vodovod. Radní sází na letní hosty a usilovně mění obec na odpočinkové a rekreační území: Franz Marschner z Hillova Mlýna upravuje přírodní lesní divadlo, dodnes jedno z nejhezčích u nás a staví i přilehlou letní restauraci. Na Mlýnském rybníce v Kytlicích se půjčují lodičky, promítá kytlické kino, lidé ve svých chalupách nabízí letní byty.  Veškeré přetrvávající snahy o obnovení sklářství však nadobro ukončila hospodářská krize r.1930, která ze všech  odvětví lehkého průmyslu zasáhla toto snad nejvíce.

Druhá světová válka a následný odsun Němců neúprosně redukuje počet obyvatel, který nezadržitelně klesá  až na 367 v roce 1991. Tady se zastavil. Dnes na prahu roku 2008 eviduje obec 444 stálých obyvatel. Lidé objevují krásu a klid zdejšího prostředí, staví se nové rodinné domy. V rekreačních zařízeních a penzionech je v letní sezoně  nabízeno více než 600 lůžek. Turistické služby jsou na přijatelné úrovni a neustále se vyvíjí.

Rokem 1960, kdy je ustanoven ústecký kraj, dochází ke sloučení všech částí pod jeden společný název Kytlice, které jsou připojeny k okresu Děčín. Přesto panuje zmatek v číslování, kdy každá z pěti částí obce (Falknov, Kytlice, Dolní Falknov, Hillův Mlýn, Mlýny) byla číslována samostatně od jedné, od jedné je číslováno i 125 chat roztroušených po celém území. V poválečném období bylo zbouráno, odstřeleno, či rozebráno a odvezeno přes sto domů, což v číselné posloupnosti svými mezerami dělá další neplechu.

 

Historie

od ES Čas k přečtení: 3 min