Jsou na světě místa zahalena tajemstvím, opředená pověstmi, tragediemi nebo strašidelnými historkami. Vzpomeňme na příklad všem známý bermudský trojúhelník, Drákulův tajemný hrad v Transylvánii, tajné chodby odněkud někam, Čachtickou paní a jiné. Jeden tajemný, neštěstím zahalený kout  je i u nás. Jen s tím rozdílem, že popisované události se skutečně staly. More »

Varhany

V březnu 2009 vyhlásila obec veřejnou sbírku na generální opravu varhan, až třetí žádost o dotaci k Nadaci ČEZu vyšla a přinesla do sbírky 130 tis. kč. Oprava mohla být zahájena. Z několika nabídek vybral „výbor pro záchranu varhan“ firmu Ing. Martina Poláčka z Prahy, kterou pověřil realizací. Varhany byly rozebrány, jednotlivé části odvezeny do Prahy k ozáření radiací a konzervaci, zaručující likvidaci dřevokazného More »

             Dovedete si představit Kytlice bez kostela? Asi málokdo. Jeho kresba s návsí pod ním, speciálně pro tento účel namalovaná Břetislavem Kmentem, zdobí od počátku devadesátých let úřední  korespondenci obce,  siluetu má  na razítku  Kytlický chrámový sbor, ve světě jsou tisíce jeho pohlednic. Je to prostě symbol a dominanta obce. Zajímavá je i historie jeho zrození. Nemusí to ale nutně  být první kostel na našem území: některé zprávy hovoří o existenci osady s názvem Neuhausen již v době předhusitské, která měla prý mít kostel i s vlastním duchovním. Za husitů měla zaniknout. More »

Asi marně přemýšlíte jaké ? Naší železnice přece! Vzpomněl si zřejmě málokdo, pokud vůbec. Možná bývalí ajznboňáci, možná fandové spolu s historiky. Před 150 lety,  dne 16. ledna 1869 mezi 16 a 17 hodinou projel Kytlicemi první vlak. Kolem tratě sledovalo tuto událost množství lidí.  Ale ouha! Zatím co ve Mlýnech se jásalo a slavilo, dívali se kytličtí smutně, jak vláček s několika vagónky, tažený vídeňskou parní mašinkou, mizí bez zastávky v první zatáčce směrem na Jedlovou. More »

Poválečné události v Kytlicích se příliš nelišily od osudů jiných pohraničních vesnic. S ukončením války se po vsi  pohybují různé bojůvky, pořádkové oddíly, do toho noví lidé, obsazující pohraničí. Z vnitrozemí se vraceli místní, kteří byli nuceni pro své postoje uprchnout, vraceli se i frontoví vojáci. A s nimi pocity křivd, vášní, odplaty. More »

?>
Next page