26. března 2012 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Popis a funkce varhan · Categories: Varhany

Prvním skutečným typem varhan byly vodní varhany ze 3.stol.př.n.l. Do Evropy se varhany dostaly v 8.stol. a koncem 9.stol. byly již rozšířeny a to především v chrámech. Český název je odvozen od latinského organum. Staří Čechové nazývali tento nástroj orhany, lidově vorhany, z toho vznikl název varhany.
Hlavní části varhan tvoří:

    Měchy, ze kterých se stlačený vzduch rozvádí k píšťalám. Dále je to píšťaliště, kde jsou umístěny všechny píšťaly a hrací stůl, od kterého varhaník nástroj ovládá. Všechny součásti varhan jsou uloženy ve varhanní skříni. Její čelní část se nazývá prospekt, který se obyčejně shoduje s architekturou prostoru, v němž jsou varhany postaveny. Tato výzdoba varhanní skříně a prospektu je často umělecky cenná.  Mechanismus, kterým se ovládá zapojení rejstříků (varhanních hlasů) a jednotlivé tóny, se nazývá traktura (ta může být: mechanická-systém táhel a pák, pneumatická-pohyb je řešen stlačeným vzduchem v trubičce,elektrická-elektromagnetická relé, kontakty,serva). Skříň, ve které dochází k rozvodu vzduchu k jednotlivým píšťalám,se nazývá vzdušnice.

Řada píšťal stejné zvukové barvy se jmenuje hlas nebo rejstřík. Ty rozdělujeme podle jejich barvy na smykavé, připomínající zvuk smyčcových nástrojů (Salicionál,Violino,Viola da gamba,Gamba,Violoncello,Kontrabas…), principály – tak zvané hlavní rejstříky (Principál,Oktáva, Superoktáva,Oktávbas…), flétny (Flétna dutá,Flétna lesní,Flétna harmonická,Noční roh,Kamzičí roh…),kryty a polokryty (Kryt líbezný,Flétna trubicová,Copula major,Copula Minor…) a dále  jsou to ještě alikvotní rejstříky, jazykové rejstříky, smíšené hlasy (mixtury)atd.

Materiál, který se používá k výrobě varhanních píšťal může být dřevo nebo kov. Dřevo dává tón lahodnější, kov jasnější. Jako dřevěný materiál se používá jedle,smrk, borovice,dub,javor,hruška.Pro výrobu kovových píšťal se používá cín,zinek,olovo, měď a cínoolověná směs tzv.varhanní kov.

(text:Radek Hanuš,Vrchlabí)

Více se o varhanách můžete dozvědět např. zde:  cs.wikipedia.org/wiki/Varhany

Popis a funkce varhan

od ES Čas k přečtení: 2 min