25. března 2012 · · Categories: Varhany

Na jaře roku 2009 byla pod záštitou obce a s  povolením Krajského úřadu Ústeckého kraje zřízena veřejná sbírka na záchranu varhan v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlicích. Na podporu sbírky byly pořádány benefiční koncerty v kostele, bleší trhy, divadelní představení v Lesním divadle. Sbírku finančními dary podpořili i bývalí rodáci dnes žijící v Německu. Jednotliví občané si mohli za finanční příspěvek adoptovat varhanní píšťalu, případně celý rejstřík. Každý dárce obdržel Pamětní list. More »

26. března 2012 · · Categories: Varhany
26. března 2012 · · Categories: Varhany

Varhany pro kostel sv. Antonína Paduánského, vystavěný v letech 1777 až 1782, byly přivezeny ze Žitavy, kde je v letech 1783-1784 postavil mistr Johann Gottfried Augustin. V roce 1807 byl nástroj svým autorem nebo stejnojmenným potomkem přestavěn – původně jednodílná skříň hlavního stroje byla rozdělena na dvě symetrická křídla. Varhany měly na dvou manuálech a pedálu celkem čtrnáct rejstříků, z toho pozitiv v zábradlí měl rejstříky tři (kryt 8,kryt či flétnu 4, principál 2). More »

26. března 2012 · · Categories: Varhany

Prvním skutečným typem varhan byly vodní varhany ze 3.stol.př.n.l. Do Evropy se varhany dostaly v 8.stol. a koncem 9.stol. byly již rozšířeny a to především v chrámech. Český název je odvozen od latinského organum. Staří Čechové nazývali tento nástroj orhany, lidově vorhany, z toho vznikl název varhany. More »

26. března 2012 · · Categories: Varhany
?>
Next page