22. února 2020 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝLETNÍ MÍSTO FAKNOV – KYTLICE · Categories: Příběhy z Kytlicka

Bylo to skutečně roku 1931, kdy se sešli zástupci Falknova-Kytlic, Dolního Falknova a Mlýnů v hostinci U Melzerů (zasloužil by Pamětní desku) v Dolním Falknově,  aby společně hledali východisko ze světové hospodářské krize, která zcela smetla sklářskou výrobu a připravila obyvatele obcí o živobytí. Shodli se na společném řešení: přeměnit obec na letovisko, s nímž byly již v dřívějších letech dobré zkušenosti. V tomto roce vzniklo Lesní divadlo, majitel pily Johann Ackermann upravil rybník na koupaliště s restaurací a lodičkami, na vybraných místech se objevily lavičky, jejichž torza nalézáme ještě dnes, údajně měl vzniknout i vodopád ve Mlýnech, lidé upravovali své domy na ubytování hostů. A ještě před  letní sezonou se objevil i tento několikastránkový propagační výtisk s lákavými fotografiemi, textem i téměř padesáti inzeráty místních podnikatelů a živnostníků, nabízejících své služby. Přiznám se, že po jeho přečtení jsem měl podobné pocity prvních návštěvníků, které jsem si kdysi osobně prožil a místy se mi ani nechtělo věřit, že nás od téhle idylické doby dělí téměř 90 let. ES

VÝLETNÍ  MÍSTO  FAKNOV – KYTLICE

Propagační brožurka –leták z roku 1931
            Výletní místo Falknov- Kytlice v severních Čechách leží u Severní české dráhy mezi městy Podmokly a Varnsdorf. Má 2 100 stálých obyvatel, převážně Němců. Svou polohou, jako místo chráněné před větry a bohatstvím lesů, je ideálně přizpůsobeno k letním rodinným pobytům. Dobrá a levná obsluha a čisté pokoje, ubytovna pro mládež z Turnvereinu. Lékař, pošta a telefon v místě. Do všech okolních míst je spojení s železnicí. Překrásné procházky a výlety do Českosaského Švýcarska. Ideální terény pro zimní sporty.
            Více než jednu generaci přijíždějí každoročně letní hosté z Prahy, Vídně, Drážďan, Berlína a jiných měst do Falknova a jsou tu spokojeni. Často vyslovují přání, že by se měl  nějaký místní výbor postarat o další vybavení místa. Této žádosti bude nyní vyhověno, byl založen nový výbor pro turistický ruch, který by se měl postarat, aby všem přáním letních hostů bylo maximálně vyhověno.

– O – O – O –

Katastrální obec Falknov – Kytlice na jedné straně a Dolní Falknov na druhém břehu Kamenického potoka představují pochopitelně pro návštěvníka jeden celek, obec, které říkají Falknov. Žije tu 2 100 obyvatel, v domech roztroušených na stráních mezi lukami a zahradami obklopujícími stavení připomínající horské stavby. Celé letovisko rámují lesní masívy, borovice, smrky, duby a ojediněle břízy. Jsou zde malebná zákoutí, všechna  dosažitelná v několika minutách.
            Mlýnský rybník vyvolává nadšení mnoha návštěvníků. Nabízí plavcům a milovníkům veslování na lodičkách mnoho potěšení, ostatní návštěvníci se mohou z teras hostince  těšit pohledu na krásu krajiny. Také milovníci koncertů, tance a kuželkáři si přijdou na své, ale i ti kdo o samotě holdují truňku.
            Turista však může hodiny a hodiny putovat velebným a na ozón bohatým lesem, občas potká vysokou a najde vždy něco nového. V dálce supí lokomotivy a jsou slyšet auta, která občas projedou obcí a ztratí se v lesních branách tu do Boru (Haida) a dál na Č. Lípu, tu do České Kamenice a na Děčín, či do Chřibské a dál na Krásnou Lípu nebo na Novou Huť a do Varnsdorfu. Jen výletník, milovník přírody si však v pohodě v provoněném lese vykračuje dál, k nové výšině, odkud má pěkný výhled do krajiny. Okouzlen sestoupí dolů a přeje si snad stále zůstat. Některé městské rodiny tak učinily a pro ty, kdo by je chtěl následovat, je ještě příležitost.
            Již cesta vlakem do Falknova z kterékoli strany vždy nadchne. Četné zalesněné kopce do výšky až 700 m se tyčí v různých tvarech podél cesty s  jejich úpatími  s lesním porostem a loukami. Často se zde vyskytují i různé vápencové skalní útvary, porostlé šedým a žlutým mechem a lišejníkem. Vysoká zvěř se nebojí supící lokomotivy, jen zvednou hlavu, ale pak se pokojně pasou dál nebo pijí ze stříbřitě čistých pstružích potoků.
            Ale i v zimním období je na Falknovsku čilý ruch: Sáňkování a lyžování je zde velmi oblíbené a pro mládež každodenní zábavou. Přímo kolem obce jsou kopce až 500 m vysoké a pro „prkénkáře“ jako stvořené. Tělocvičné spolky mají vlastní půjčovny. Zatímco se na silnicích kolem Litoměřic, Mělníka a Prahy víří prach je zde u nás ještě zimní sportování v plném provozu.

– O – O – O –

Falknov – Kytlice a Dolní Falknov jsou protkány kopci a údolími, ale nelze je tedy z žádné výšiny celé přehlédnout. Střed vesnice však vypadá jinak: obchod vedle obchodu, hostince, reklamy světelné,  tělocvična, obecní úřad, velká školní budova, domy soukromníků se zahradami. Na nejvyšším místě stojí farní kostel, který skrývá několik uměleckých památek. Obyvatelstvo je nakloněno letním hostům. Zabývá se většinou sklářskou domáckou prací pro vývoz a návštěvníci odjíždějí často domů s kufry zatíženými sklářskými výrobky. Také dřevařský průmysl tu má v místě tradici.
            Falknov má poštu, telegraf, telefon, lékaře, domácí lékárnu, elektrické osvětlení, vodovod, 14 hostinců, kino, hřiště a letní turistickou ubytovnu pro mládež. Obec leží na České severní dráze, napůl cesty mezi Podmokly a Varnsdorfem. Na trati je možné přesednout na vlak do Krásné Lípy, Rumburku, Šluknova nebo Cvikova, do Boru, Č. Lípy,  Liberce, Prahy. Denně tu jezdí  mezi 6 – 24 hodinou 12 osobních vlaků, které ve Falknově – Kytlici staví, protože je to velmi navštěvované místo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E .Sedláček s díky neznámému překladateli 2020

VÝLETNÍ MÍSTO FAKNOV – KYTLICE

od ES Čas k přečtení: 5 min