25. března 2012 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o stavu sbírky a oprav varhan · Categories: Varhany

Na jaře roku 2009 byla pod záštitou obce a s  povolením Krajského úřadu Ústeckého kraje zřízena veřejná sbírka na záchranu varhan v kostele sv. Antonína Paduánského v Kytlicích. Na podporu sbírky byly pořádány benefiční koncerty v kostele, bleší trhy, divadelní představení v Lesním divadle. Sbírku finančními dary podpořili i bývalí rodáci dnes žijící v Německu. Jednotliví občané si mohli za finanční příspěvek adoptovat varhanní píšťalu, případně celý rejstřík. Každý dárce obdržel Pamětní list. Zároveň jsme žádali o příspěvek na opravu varhan nadaci VIA, bohužel neúspěšně.  O to víc si  vážíme toho, že požadovanou částku na opravu varhan se podařilo vybrat. Také bylo potřeba opravit podlahu na kůru. Tuto akci finančně podpořila obec. V únoru 2011 nám poskytla nadace ČEZ dar ve výši 130 000,- Kč, která bude použita na opravu varhanních skříní.

Od začátku jsme spolupracovali s organologem litoměřické diecéze Dr. Horákem a později p. Šmolíkem, pracovníkem Památkového ústavu v Ústí nad Labem Dr. Honysem a správcem českokamenické farnosti děkanem Červeným.
Oslovili jsme některé varhanářské firmy a jejich finanční nabídky se pohybovaly od 190 000,- Kč do 600 000,- Kč. Opravu nakonec provedla varhanářská dílna Ing. Martina Poláčka z Prahy za necelých 200 000,- Kč. Práce a financování bylo domluveno na dvě etapy- demontáž varhan, odvoz do pražské dílny, oprava a konzervace jednotlivých píšťal atd. Ve druhé etapě montáž opravených dílů, celkové naladění nástroje. Celková částka za opravu varhan byla 185 600,-Kč.
Krásný zvuk opravených varhan jsme měli poprvé možnost slyšet o půlnoční bohoslužbě, kdy doprovázely zpěvy Kytlického chrámového sboru. Hned 25. prosince jsme mohli varhany slyšet znovu při České vánoční mši od J.J.Ryby v provedení Českých symfonických sólistů pod vedením Miloše Boka. Další možnost poslechnout si zvuk opravených varhan je  při mši svaté. V létě bychom chtěli uspořádat několik varhanních koncertů pro širokou veřejnost.

V současné době probíhá oprava varhanních skříní firmou Pavel Špelda – umělecké řezbářství, rámařství a restaurování.  Ze zbývajících peněz bude financováno elektronické zabezpečení objektu kostela.

Veřejná sbírka byla ukončena ke dni 31.3.2011.

Na závěr ještě rekapitulace:

Dárci  (celkem 96 dárců)                            144 777,18 Kč
Koncerty a kostelní sbírky                            36 283,32 Kč
Blešák a pokladničky                                    28 382,00 Kč
Výtěžek z prodeje DVD „Vítáme tatynka“        6 680,00 Kč
Ochotníci KOS a KLOS                                   6 334,00 Kč
Dar od Nadace ČEZ                                    130 000,00 Kč

Celkem se ve veřejné sbírce vybralo:          352456,50 Kč

 

Seznam dárců: zde

 

Všem dárcům ještě jednou moc děkujeme!

Ludmila Baslová
Členka výboru pro záchranu varhan

Zpráva o stavu sbírky a oprav varhan

od ES Čas k přečtení: 2 min